Obavijest Studentima

Jednokratne pomoći studentima

Obavještavamo redovite studente s područja općine Donji Andrijevci da od 1.2. do 30.9.2023. godine mogu podnijeti zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu od 2.000,00 kuna ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva studenta.

Pravo na pomoć stječe se pod sljedećim uvjetima:

  1. da student ima hrvatsko državljanstvo i status redovitog studenta,
  2. da ima prebivalište na području općine Donji Andrijevci najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva i
  3. da ukupni dohodak ostvaren u 2022. godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 3.000,00kn/398,17€.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na zahtjev studenta ili jednog od roditelja.           

      Uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

– preslik osobne iskaznice (za punoljetne članove kućanstva),

– uvjerenje o upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2022./2023.,

– potvrdu o visini dohotka ostvarenog u 2022. godini (za punoljetne članove kućanstva),

– izjavu o zajedničkom kućanstvu (izjava je sastavni dio zahtjeva),

– broj žiro računa ili tekućeg računa studenta ili jednog od roditelja na koji će se izvršiti isplata pomoći.

      Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se od 1.2.2023. do 30.9.2023. godine u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci koji donosi rješenje o pravu na pomoć.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com