Upis U Program Predškole

Javni poziv za upis djece u program predškole

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2015. god. do 31.03.2016. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)

-Preslike osobnih iskaznica roditelja

-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

-Preslika kartona imunizacije

-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

– Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06. rujna 2021. do 17. rujna 2021. godine u Općini prebivališta djeteta.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2021. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com