Savjet Mladih Javni Poziv

Javni poziv za isticanje kandidatura

Općina Donji Andrijevci objavljuje javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih općine Donji Andrijevci.

Kandidature za članove Savjeta mladih Općine Donji Andrijevci podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Donji Andrijevci: www.donjiandrijevci.hr i u prostorijama općine Donji Andrijevci.

Savjet mladih Općine Donji Andrijevci je savjetodavno tijelo Općine Donji Andrijevci koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

U Savjet mladih bira se 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Donji Andrijevci na vrijeme od 3 godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Prijedlozi  kandidata dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci – s naznakom: ”PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA  MLADIH OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI”.

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com