Djeca S Teskocama U Razvoju

Javni poziv roditeljima

Sukladno Odluci o dodjeli jednokratne novčane pomoći roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju (KLASA: 550-01/21-01/52, URBROJ: 2178/04-03-21-1 od dana 6.10.2021. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci, dana 6.10.2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI RODITELJIMA (SKRBNICIMA)

DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

PREDMET, CILJ I SVRHA JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratnih novčanih pomoći roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju. Jednokratna novčana pomoć odobrava se roditelju (skrbniku) djeteta sa teškoćama u razvoju radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i podrške pojedincu i obitelji u svrhu unaprjeđenja kvalitete života.

KORISNICI I KRITERIJ DODJELE POMOĆI

Pravo na pomoć iz članka 1. imaju djeca s teškoćama u razvoju do 21. godine života koja imaju prebivalište na području općine Donji Andrijevci.

Djecom s teškoćama smatraju se:

 • djeca s oštećenjem vida
 • djeca s oštećenjem sluha
 • djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije
 • djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom
 • djeca s poremećajima u ponašanju
 • djeca s motoričkim oštećenjima
 • djeca sniženih intelektualnih sposobnosti
 • djeca s autizmom
 • djeca s višestrukim teškoćama
 • djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (dijabetes, celijakija,  epilepsija i slično).

Pomoć se dodjeljuje u iznosu od 3.000,00 kuna po djetetu.

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE I NAČIN DODJELE

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć potrebno uz zahtjev (Obrazac _1) priložiti:,

 1. presliku potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice djeteta,
 2. presliku rješenja o skrbništvu (samo za skrbnika),
 3. presliku liječničke potvrde o vrsti teškoće u razvoju/nalaza zdravstvene komisije/rješenja Centra za socijalnu skrb

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine za određenu namjenu, a najkasnije do prosinca tekuće godine.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se u pisanom obliku ili elektroničkim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

ili

E-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Prilikom pregleda zahtjeva Jedinstveni upravni odjel može uputiti podnositelju zahtjev za dopunu. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 (osam) dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.

 U slučaju potrebe Jedinstveni upravni može zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije i tražiti dodatna pojašnjenja.

Isplata pomoći izvršit će se na IBAN podnositelja u roku 8 dana od donošenja odluke o dodjeli.

OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com