Udruge Info Za Web

Javni natječaj za udruge

Općina Donji Andrijevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti program/projekt koji unaprjeđuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija
  • Prioritetno područje 2 – Kultura
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 99.680,00 eura. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija 70.350,00 eura
  • Prioritetno područje 2 – Kultura  9.300,00 eura
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti 6.700,00 eura

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Sporta i rekreacije je 132,72 eura, a najveći iznos je 39.816,84 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Kulture je 132,72 eura, a najveći iznos je 6.636,14  eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Ostalih društvenih djelatnosti je 132,72 eura, a najveći iznos je 6.700,00 eura.

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 9.3.2023. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom ili elektroničkim putem, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu ili poslužitelju razvidno da je zaprimljena u pošti/pretincu do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

(5) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,  dostupni na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci http://donjiandrijevci.hr.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com