Vastum Separata 2

Javna tribina-gospodarenje otpadom

U petak, 27.9.2019. godine u 14,00 sati u Malom domu u Donjim Andrijevcima, Trg kralja Tomislava 3, održati će se javna tribina u sklopu projekta općine Donji Andrijevci “Vastum separata”.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com