Udruge Info Za Web

Izmjene godišinjeg plana natječaja

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/16 i 21/21) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Andrijevci donosi Izmjene i dopune godišnjeg plana natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2021. godini.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com