Sjednice Općinskog Vijeća Općine Donji Andrijevci

8. sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak, 24. ožujka 2022. godine u općinskoj vijećnici održat će se 8. sjednica Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci s početkom u 18 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2021. godine

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Andrijevci u 2021. godini

7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programu korištenja sredstava ostvarenih od promjene  namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Donji Andrijevci u 2021. godini

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2021. godinu

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od legalizacije zgrada za 2021.godinu

11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.godinu

12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o upravljanju i korištenju sportskih građevina za 2021. godinu

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2021.godine

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi Planu gospodarenja otpadom za 2021. godinu

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi agrotehničkih mjera  na području općine Donji Andrijevci za 2021. godinu

16. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Donji Andrijevcima

17. Prijedlog Programa potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

18. Prijedlog Programa razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu

19. Prijedlog Odluke o naknadama za rad članova povjerenstava

20. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije prikupljanja i odvoza komunalnog otada na području Općine Donji Andrijevci

21. Prijedlog Odluke o donošenju plana zaštite od požara općine Donji Andrijevci

22. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2021. godinu

23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Donji Andrijevci za 2022. – 2025. godinu 

24. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

25. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com