Sjednice Općinskog Vijeća Općine Donji Andrijevci

6. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati 21. prosinca 2021. godine u Vatrogasnom domu Donji Andrijevci s početkom u 19 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red

1. Aktualni sat

2. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu

3. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godine

4. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

5. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

6. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba društvenih djelatnosti za 2021. godinu

7. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2021. godinu

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

12. Prijedlog Programa korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

13.Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, kulturnih, sportskih i društvenih djelatnosti Općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

14. Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2022. godinu

15. Prijedlog Programa utroška sredstava od legalizacije zgrada za 2022.godinu

16. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu

17. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstvene i veterinarske zaštite i zaštite okoliša na području općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti za 2022. godinu

19. Prijedlog Odluke o financiranju školske prehrane za 2022. godinu

20. Prijedlog Odluke ostvarivanja prava redovitih studenata na jednokratnu novčanu pomoć općine Donji Andrijevci za akademsku godinu 2021./2022.

21. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarsko – socijalnog vijeća Općine Donji Andrijevci

22. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027.

23. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Andrijevci u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

24. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci

25. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com