Sjednice Općinskog Vijeća Općine Donji Andrijevci

28. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u dvorani Vatrogasnog doma u Donjim Andrijevcima, Posavska ulica 24c

dana 18. ožujka (četvrtak) 2021. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Andrijevci
 3. Prijedlog Programa potpore male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine k.č. 589 i k.č. 590 na području općine Donji Andrijevci
 5. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine k.č. 686/1 na području općine Donji Andrijevci
 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju knjige ”Tomislav Buhač”
 7. Prijedlog Zaključka prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera na području općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Andrijevci u 2020. godini
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programu korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donji Andrijevci u 2020. godini
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2020. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sveukupnoj učinkovitosti korištenja i upravljanja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2020. godine
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi i zaštite zdravlja Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području  Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Donji Andrijevci u 2020. godini
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika 1.7 do 31.12.2020. godine
 19. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godine
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godine
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini
 23. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci 2020.
 24. Plan razvoja sustava civilne zaštite općine Donji Andrijevci za 2021.
 25. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ općine Donji Andrijevci za 2020. – 2021. godinu
 26. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju DVD-a Donji Andrijevci za 2020. godinu
 27. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com