Sjednice Općinskog Vijeća Općine Donji Andrijevci

27. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 11. veljače (četvrtak) 2020. godine s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Donji Andrijevci sa stanjem 31.12.2020.godine
  3. Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu
  4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba društvenih djelatnosti za 2021. godinu
  5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  6. Prijedlog Statuta Općine Donji Andrijevci
  7. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Donji Andrijevci za 2021. godine
  8. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade
  9. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com