Sjednice Općinskog Vijeća Općine Donji Andrijevci

23. sjednica Vijeća

Dana 23. rujna 2020. godine s početkom u 19 sati održati će se 23. sjednica Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci za koju je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Donji Andrijevci za razdoblje 1.1.-30.06.2020.g.

3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu

6. Prijedlog Odluke o grobljima na području općine Donji Andrijevci

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci

8. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu

9. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com