Sjednice Općinskog Vijeća Općine Donji Andrijevci

20. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 24. veljače (ponedjeljak) 2020. godine s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se na području općine Donji Andrijevci obavljaju na temelju pisanog ugovora
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
  4. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu
  5. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju analize davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Donji Andrijevci
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2019. godine
  8. Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
  9. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2020. godinu
  10. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com