Sjednice Vijeća 3

18. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 11. listopada (petak) 2019. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
  3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2018. godine
  4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg  izvješća o izvršenju  proračuna općine Donji Andrijevci za razdoblje 1.1. – 30.06.2019. godine
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci
  6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Andrijevci u slučaju prirodnih nepogoda za 2020. godinu
  7. Prijedlog Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji na području općine Donji Andrijevci
  8. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Donji Andrijevci
  9. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com