Usmena Rasprava

18. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci dana 14. rujna (četvrtak) 2023. godine s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

  • Usvajanje zapisnika sa 17.  sjednice Općinskog vijeća                         

1.Aktualni sat

2.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Donji Andrijevci za razdoblje 1.1. -30.6.2023. godine

3.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

4.Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com