Sjednice Opcinskog Vijeca

16. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 14.5.2019. s početkom u 19 sati

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 14. svibnja (utorak) 2019. godine s početkom u 19:00 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 • Aktualni sat
 • Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2018. godinu Realizacija proračuna za 2018.
 • Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu 2. rebalans opći dio 2. rebalans posebni dio
 • Prijedlog Odluke o o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2019. do 2026. godine
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerzavrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci
 • Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Donji Andrijevci
 • Prijedlog Programa mjera potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci
 • Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o o mjestima na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica na području općine Donji Andrijevci
 • Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu Godišnje izvješće
 • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD-a Donji Andrijevci za 2018. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima
 • Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com