Sjednice Općinskog Vijeća Općine Donji Andrijevci

13. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 22. prosinca (četvrtak) 2022. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen

D N E V N I    R E D

-Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća                  

1.Aktualni sat

2.Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Andrijevci

3.Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

a.   Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

b.   Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

c.  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

d. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, kulturnih, sportskih i društvenih djelatnosti na području općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

e.  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstvene i veterinarske zaštite i zaštite okoliša na području općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

f.   Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Donji Andrijevci za 2022. godinu

g.   Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

4.Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2023. godinama s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

a.   Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

b.   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

c.  Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, kulturnih, sportskih i društvenih djelatnosti na području općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

d.   Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstvene i veterinarske zaštite i zaštite okoliša na području općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

e.   Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

f.   Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

g.   Prijedlog Programa utroška sredstava od legalizacije zgrada za 2023.godinu

h.   Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

i.    Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

5.Prijedlog Odluke o donošenju plana djelovanja Općine Donji Andrijevci u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Plan djelovanja

6.Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Andrijevci u 2023. godini

7.Prijedlog Odluke o financiranju školske prehrane

8.Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava redovitih studenata

9.Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com