Usmena Rasprava

12. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 11. studenog (petak) 2022. godine s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

– Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci
  3. Prijedlog Odluke o regulaciji javne rasvjete na području općine Donji Andrijevci
  4. Prijedlog Odluke o troškovima električne energije sportskih objekata na području općine Donji Andrijevci
  5. Prijedlog za imenovanje doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika  koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Donji Andrijevci
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta potrošača javnih usluga Općine Donji Andrijevci
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području općine Donji Andrijevci
  8. Razno

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Degmečić

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com