Upis djece u program predškole

Zahtjevi se podnose do 14. rujna 2018. u općini prebivališta djeteta

Upis djece u program predškole

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole namijenjen je za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
- Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja
- Preslike osobnih iskaznica roditelja
- Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
- Preslika kartona imunizacije
- Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju

Obrazac zahtjeva

Javni poziv

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.