Javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stvaku 2. Zakona o javnoj nabavi općina Donji Andrijevci objavljuje

word iconRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma  

_________________________________________________________________________

Važeći certifikati u području javne nabave

Antonija Aračić Radman - vrijedi od 20.1.2017. do 20.1.2020.

Milan Šulter - vrijedi od 13.1.2018. do 13.1.2021.

Registar važećih certifikata u RH

____________________________________________________________________________________________________

Članak 15. Zakona o javnoj nabavi - jednostavna nabava 

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

adobe pdf icon Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (SV BPŽ 9/2017 od 22.5.2017.)

Registar narudžbenica

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Općina Donji Andrijevci kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja (općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, članovi Stručnog povjerenstva) te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 adobe-pdf-iconIzjava općinskog načelnika

adobe-pdf-iconIzjava zamjenika općinskog načelnika

adobe-pdf-iconIzjave članova Stručnog povjerenstva

 _________________________________________________________________________________________

 Planovi nabave općine Donji Andrijevci 

adobe pdf icon Plan nabave za 2018. godinu

adobe pdf icon Plan nabave za 2017. godinu

adobe pdf icon Plan nabave za 2016. godinu

adobe pdf icon Plan nabave za 2015. godinu

adobe-pdf-icon Plan nabave za 2014. godinu

adobe-pdf-icon Plan nabave za 2013. godinu

_________________________________________________________________________________________

Statistička izvješća o javnoj nabavi

adobe pdf icon Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu

adobe pdf icon Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2016. godinu

adobe pdf icon Statisttičko izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu

adobe pdf icon Izvještaj o sklopljenim ugovorima za 2014. godinu

adobe-pdf-icon Izvještaj o sklopljenim ugovorima za 2013. godinu

 _________________________________________________________________________________________

Zakoni i podzakonski propisi

     Portal javne nabave

Ispis