Ulaganja u nerazvrstane ceste

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije - EPFRR

Ulaganja u nerazvrstane ceste

U tijeku je izgradnja kolnika i oborinske odvodnje u Dalmatinskoj ulici u Donjim Andrijevcima. Vrijednost ugovorenih radova za ovaj projekt iznosi 914.880,69 kn s PDV-om a radove izvodi tvrtka Radnik d.o.o. iz Velike Kopanice. Ugovor o financiranju je u vezi s programom koji se financira iz fondova Europske unije – Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Sukladno ugovoru o financiranju Mjera O7 potpora Europske unije iznosi 690.071,49kn a razlika od 224.809,20 kn sufinancirana je sredstvima proračuna općine Donji Andrijevci za 2018. godinu. Ulaganje u izgradnju kolnika i oborinske odvodnje u naselju Donji Andrijevci za glavni cilj ima doprinijeti komunalnom razvoju i kvaliteti života u općini Donji Andrijevci. Navedena investicija će pozitivno utjecati na povećanje prometne povezanosti i životnog standarda korisnika investicije na način da bi se riješio problem kolnika i oborinske odvodnje. Očekivani rezultati projekta su izgradnja kolnika u Dalmatinskoj ulici u ukupnoj duljini od 404,55m, izgradnja oborinske odvodnje (kanalizacije) u ukupnoj duljini od 287,05m, osiguran bolji pristup do javnih, gospodarskih i drugih infrastrukturnih objekata, osigurana mogućnost priključenosti na oborinsku odvodnju izgrađenim objektima i bolja prometna povezanost.

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.