Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima

Mjesečni iznos sufinanciranja iznosi 500,00 kn po djetetu

Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima

Proračunom općine Donji Andrijevci za 2018. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima.
Pravo na sufinanciranje stječe se pod sljedećim uvjetima, koji moraju biti ispunjeni kumulativno:
a) dijete mora imati prebivalište na području Općine Donji Andrijevci,
b) oba roditelja, skrbnika ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području Općine Donji Andrijevci najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje,
c) ukupni dohodak ostvaren po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 2.250,00 kn.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani Odlukom.

Obrazac zahtjeva

Odluka o sufinanciranju

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.