Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Program međufinanciranja projekata

Rok za prijavu je 28.12.2018. odnosno do iskorištavanja sredstava

Program međufinanciranja projekata

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 6/16), Općina Donji Andrijevci objavljuje Program međufinanciranja projekata (dalje u tekstu: Program) radi dodjele povratnih sredstava potpisnika ugovora o financiranju projekta iz mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', tip operacije ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020.
Jedna od najvećih prepreka s kojom se brojne organizacije civilnog društva susreću u provedbi projekata je vezana uz financiranje u prvih nekoliko mjeseci provedbe projekta dok se ne odobri Zahtjev za naknadom sredstava. Naime, iako je veći dio sredstava za odobrene projekte financiran sredstvima Europske unije i drugim izvorima, dio sredstava na pojedinom projektu treba osigurati i sam korisnik. Brojnim organizacijama civilnog društva takvo financiranje nije jednostavno osigurati što nerijetko stvara značajne probleme u likvidnosti udruga i može ugroziti učinkovitost provedbe projektnih aktivnosti.
Opći cilj ovog Programa jest osigurati financijsku potporu projektu udruge odobrenog za financiranje u okviru programa Europske unije.
Specifični cilj ovog Programa je unaprijediti financijske kapacitete udruge za pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima Europske unije.

Program međufinanciranja

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

Obrazac izjave

Nacrt ugovora

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.