Odluka o dodjeli prostora

Odluka o dodjeli prostora

Dana 24.10.2017. godine Općina Donji Andrijevci raspisala je natječaj za dodjelu nefinancijske pomoći organizacijama civilnog društva. Cilj natječaja je dodijeliti prostor na korištenje (staro vatrogasno spremište), na rok od 10 godina, organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Donji Andrijevci. Na natječaj su pristigle tri prijave i sve tri prijave su odobrene,te je općinski načelnik Tomislav Marijanović donio odluku o dodjeli prostora Općine Donji Andrijevci na korištenje organizacijama civilnog društva za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro.

Sa svim udrugama kojima su dodijeljene prostorije Općina će potpisati ugovor o korištenju prostorija najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli na korištenje prostorija omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju ili dodijeljenoj prostoriji. Prigovori se podnose u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik. Ukoliko se prigovor prihvati, provodi se ponovna procjena, u protivnom odluka načelnika je konačna.

Odluka o dodjeli prostora

 

 

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.