Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Javni poziv

za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata

Javni poziv

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini (u nastavku teksta: sredstva) u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2019. godinu (u nastavku teksta: upute za korisnike).Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova.Sredstva su osigurana u Proračunu općine Donji Andrijevci za 2019. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 250.000,00 kuna (dvjestopedesettisućakuna).

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava imaju udruge sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa: „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“ i „Program ruralnog razvoja“ Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020. te udovoljavaju ostalim uvjetima prihvatljivosti navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

Zahtjevi će se zaprimati od 5.travnja 2019. do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 1. rujna 2019.

Javni poziv

Upute za korisnike

Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu sredstava

Obrazac 2 - Izjava da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora

Obrazac 3 - Izjava da projektu nisu dodjeljene državne potpore

 

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.