Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

14. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 7.2.2019. s početkom u 18 sati

14. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati

dana 7. veljače (četvrtak) 2019. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa 13.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Donji Andrijevci
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
4. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o popisu imovine i obveza općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpada za 2018. godini
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje od 1.7. do 31.12.2018. godine
9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci
11. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu općine Donji Andrijevci
12. Prijedlog Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci
13. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području općine Donji Andrijevci
14. Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračun općine Donji Andrijevci za 2019. godinu

15. Razno

 

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.