Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

13. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 18.12.2018. godine u 18 sati

13. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 18. prosinca (utorak) 2018. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

- Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Donji Andrijevci za 2018.godinu
    2.1. Opći dio rebalansa  2.2. Posebni dio rebalansa
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
4. Prijedlog Proračuna općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
    Opći dio proračuna    Posebni dio proračuna    Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji
    Grafički prikaz – prihodi       Grafički prikaz – izdaci      Plan razvojnih programa Projekcija
5. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
8. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
9. Prijedlog Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
10. Prijedlog Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
11. Prijedlog Programa utroška sredstava od legalizacije zgrada za 2019. godinu
12. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu                                                                                                           

13. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava redovitih studenata na jednokratnu novčanu pomoć Općine Donji Andrijevci za akademsku godinu 2018/2019   

14. Razno

 

 

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.