E-savjetovanja - tablični prikaz

 

 

Naziv dokumenta

Datum

otvaranja

Datum

zatvaranja

Dokumenti

Izvješće

Nacrt Plana gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za razdoblje 2017.-2022. godine 18.4.2018. 18.5.2018. Poziv na savjetovanje 

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom

Odluka o započinjanju postupka ocjene...

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

 Izvješće

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. izmjena i dopuna PPUO Donji Andrijevci 16.7.2018.  16.8.2018. 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene...

Informacija o provedbi ocjene o potrebi strateške procjene...

Programska polazišta i ciljevi 3. izmjena i dopuna PPUO Donji Andrijevci

Obrazac sudjelovanja  

 
         
         

 

 

Ispis