Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Završni radovi na igraonici Mrav

Završni radovi na igraonici Mrav

Foto galerija

Naziv projekta: Rekonstrukcija i opremanje prostora javne namjene za dječju igraonicu ''Mrav'' Donji Andrijevci

Opis projekta: Ulaganje se odnosi na rekonstrukciju postojeće građevine i opremanje iste za potrebe dječje igraonice u naselju Donji Andrijevci, a kojom će se omogućiti provedba odgojno-obrazovnog programa za rad s predškolskom djecom s područja cijele općine Donji Andrijevci. Rekonstrukcijom i opremanjem igraonice prema propisanom Pravilniku o predškolskim ustanovama, stvoriti će se bolji uvjeti za odgojno-obrazovni rad sa djecom i u potpunosti će biti zadovoljeni svi propisani higijensko-tehnički i prostorno-tehnički uvjeti. Ulaganje za glavni cilj ima poboljšanje lokalnih temeljnih usluga na području Općine, te podizanje kvalitete i standarda organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece navedenog područja. Navedena investicija će pozitivno utjecati na unaprjeđenje sadržaja namijenjenih djeci i životnog standarda korisnika investicije na način da će se riješiti problem nedostatka infrastrukture za provedbu dječje igraonice, odnosno organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu.

Korisnik: Udruga za cjelovit i skladan razvoj djece – Leptir, Donji Andrijevci

Ukupni prihvatljivih troškova: 1.261.852,14 kuna

Iznos potpore iz proračuna EU: 1.072.574,32 kune

Iznos potpore iz proračuna RH: 189.277,82 kune

 Zastava RH    Zastava EU

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

Podmjera 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

Tip operacije 7.4.1. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

 

Javni poziv

za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata

Javni poziv

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini (u nastavku teksta: sredstva) u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2019. godinu (u nastavku teksta: upute za korisnike).Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova.Sredstva su osigurana u Proračunu općine Donji Andrijevci za 2019. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 250.000,00 kuna (dvjestopedesettisućakuna).

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava imaju udruge sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa: „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“ i „Program ruralnog razvoja“ Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020. te udovoljavaju ostalim uvjetima prihvatljivosti navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

Zahtjevi će se zaprimati od 5.travnja 2019. do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 1. rujna 2019.

Javni poziv

Upute za korisnike

Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu sredstava

Obrazac 2 - Izjava da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora

Obrazac 3 - Izjava da projektu nisu dodjeljene državne potpore