Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Ulaganja u nerazvrstane ceste

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije - EPFRR

Ulaganja u nerazvrstane ceste

U tijeku je izgradnja kolnika i oborinske odvodnje u Dalmatinskoj ulici u Donjim Andrijevcima. Vrijednost ugovorenih radova za ovaj projekt iznosi 914.880,69 kn s PDV-om a radove izvodi tvrtka Radnik d.o.o. iz Velike Kopanice. Ugovor o financiranju je u vezi s programom koji se financira iz fondova Europske unije – Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Sukladno ugovoru o financiranju Mjera O7 potpora Europske unije iznosi 690.071,49kn a razlika od 224.809,20 kn sufinancirana je sredstvima proračuna općine Donji Andrijevci za 2018. godinu. Ulaganje u izgradnju kolnika i oborinske odvodnje u naselju Donji Andrijevci za glavni cilj ima doprinijeti komunalnom razvoju i kvaliteti života u općini Donji Andrijevci. Navedena investicija će pozitivno utjecati na povećanje prometne povezanosti i životnog standarda korisnika investicije na način da bi se riješio problem kolnika i oborinske odvodnje. Očekivani rezultati projekta su izgradnja kolnika u Dalmatinskoj ulici u ukupnoj duljini od 404,55m, izgradnja oborinske odvodnje (kanalizacije) u ukupnoj duljini od 287,05m, osiguran bolji pristup do javnih, gospodarskih i drugih infrastrukturnih objekata, osigurana mogućnost priključenosti na oborinsku odvodnju izgrađenim objektima i bolja prometna povezanost.

Potpore poduzetnicima

Za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva za 2018. godinu

Potpore poduzetnicima

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem ''Programa potpora male vrijednosti za poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva općine Donji Andrijevci za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja. Općina u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata u visini od 50.000,00 kuna u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2018. godinu.

Potpore se dodjeljuju za:

1. Potpore za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima
2. Potpore za izradu web stranice ili web shopa
3. Potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80 % prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Općine Donji Andrijevci za 2018. godinu

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2. prosinca 2018. godine.

Javni poziv

Program potpora

Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5