Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Razvrstavanje otpada

Razvrstavanjem otpada do čišćeg i zdravijeg okoliša

Razvrstavanje otpada

Člankom 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7. istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci usvojilo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Andrijevci koja je objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 2/18. Nastavno na Odluku uskoro će biti otvoreno javno savjetovanje za Plan gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci.
U nastavku teksta donosimo bitne odredbe navedene Odluke.

Nepropisno odbacivanje otpada

Ne bacajte otpad u okoliš i spriječite stvaranje divljih deponija

Nepropisno odbacivanje otpada

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci usvojilo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županija, br. 2/18).

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito:
- otpad odbačen u okoliš,
- glomazni otpad ostavljen na javnoj površini,
- opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama.

U općini Donji Andrijevci je uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je putem internet stranice Općine Donji Andrijevci (www.donjiandrijevci.hr) u posebno označenoj rubrici „Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu“. Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu preuzima se na internet stranicama Općine Donji Andrijevci (www.donjiandrijevci.hr) te ispunjeni obrazac treba dostaviti na adresu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Isto tako prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u općinsku upravu na adresi Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci.

 

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com