Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

12. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 4.12.2018. s početkom u 18 sati

12. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci dana 4. prosinca (utorak) 2018. godine s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi u općini Donji Andrijevci

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u općini Donji Andrijevci

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Donji Andrijevci za projekt "Uređenje parka u Starom Topolju" 

    Prilog - opis projekta   Skica 

5. Razno

 

Javni poziv roditeljima

Jednokratne novčane pomoći roditeljima djece s teškoćama u razvoju

Javni poziv roditeljima

Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratnih novčanih pomoći roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju. Jednokratna novčana pomoć odobrava se roditelju (skrbniku) djeteta sa teškoćama u razvoju radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i podrške pojedincu i obitelji u svrhu unaprjeđenja kvalitete života. Pravo na pomoć iz članka 1. imaju djeca s teškoćama u razvoju do 21. godine života koja imaju prebivalište na području općine Donji Andrijevci.
Djecom s teškoćama smatraju se:
• djeca s oštećenjem vida
• djeca s oštećenjem sluha
• djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije
• djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom
• djeca s poremećajima u ponašanju
• djeca s motoričkim oštećenjima
• djeca sniženih intelektualnih sposobnosti
• djeca s autizmom
• djeca s višestrukim teškoćama
• djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (dijabetes, celijakija, epilepsija i slično).

Pomoć se dodjeljuje u iznosu od 3.000,00 kuna po djetetu.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine za određenu namjenu, a najkasnije do 19. prosinca tekuće godine.
Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Obrazac zahtjeva za jednokratnu pomoć

Odluka

Javni poziv