Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Izbori za mjesne odbore

Izbori će se održati u nedjelju, 31.3.2019. godine

Izbori za mjesne odbore

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 31.3.2019. godine.

U nastavku teksta objavljujemo obvezatne upute i obrasce potrebne za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Obvezatne upute broj MS I

Obvezatne upute broj MS II

Obrazac OMS-1 - prijedlog kandidacijske liste političke stranke

Obrazac OMS-2 - prijedlog kandidacijske liste grupe birača

Obrazac OMS-3 - očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

Obrazac OMS-4 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora

Obrazac OMS-5 - rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva

Obrazac OMS-6 - rješenje o imenovanju biračkog odbora

Obrazac OMS-7 - rješenje o određivanju biračkih mjesta

Obrazac OMS-8 - Glasački listić

Obrazac OMS-9 - Zapisnik o radu biračkog odbora

14. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 7.2.2019. s početkom u 18 sati

14. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati

dana 7. veljače (četvrtak) 2019. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa 13.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Donji Andrijevci
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
4. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o popisu imovine i obveza općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpada za 2018. godini
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje od 1.7. do 31.12.2018. godine
9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci
11. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu općine Donji Andrijevci
12. Prijedlog Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci
13. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području općine Donji Andrijevci
14. Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračun općine Donji Andrijevci za 2019. godinu

15. Razno