Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Smanjen komunalni doprinos

Smanjen komunalni doprinos

Na 31. sjednici Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci, održanoj 24 siječnja, vijećnici su razmotrili i usvojili novu Odluku o komunalnom doprinosu općine Donji Andrijevci u kojoj su zadržana pojedina rješenja odnosno odredbe iz dosadašnje odluke a koja se odnose na utvrđivanje zona u općini te odredbe koje se odnose na oslobađanje odnosno djelomično oslobađanje pri plaćanju komunalnog doprinosa. Novom odlukom cijena za stambene i poslovne objekte utvrđena je, ovisno o zoni, od 4kn u IV zoni do 8kn/m3 u I zoni, s tim da je bitno smanjena jedinična cijena komunalnog doprinosa odnosno propisana je jedinstvena cijena od 2kn/m3 za sve zone i to za pomoćne građevine,

Potpora za novorođenče 1.500,00kn

Potpora za novorođenče 1.500,00kn

Općina Donji Andrijevci, i za 2013. godinu, osigurala je financijska sredstva za svako novorođeno dijete u iznosu od 1.500 kuna. Pravo na jednokratnu, bespovratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, može ostvariti i koristiti roditelj kojim ima prebivalište na području općine Donji Andrijevci najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva i koji podnese pisani zahtjev u roku od 6. mjeseci od dana rođenja djeteta. Podsjetimo, temeljem Odluke o ostvarivanju prava na pomnoć općine Donji Andrijevci za opremu novorođenog djeteta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 19/09), općina Donji Andrijevci četvrtu godinu uzastopno daje jednokratnu naknadu odnosno pomoću u iznosu od 1.500 kuna. Zahtjevu je potrebno priložiti rodni list za dijete, preslik osobne iskaznice, potvrdu o prebivalištu roditelja i broj računa na koji će se pomoć isplatiti. Uz navedenu dokumentaciju skrbnici su dužni priložiti i preslik rješenja o skrbništvu. Preslike dokumenata i ispunjeni obrazac potrebno je donijeti na urudžbeni zapisnik općine Donji Andrijevci ili poslati poštom.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com