Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Natječaj za zakup

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 27.7.2017. godine do 15 sati.

Natječaj za zakup

Na temelju Zaključka načelnika općine Donji Andrijevci od 17. srpnja 2017. godine, Općina Donji Andrijevci raspisuje javni natječaj za zakup zemljišta

1.Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup cca 1.000 m2 zemljišta (na lokaciji “Svržnica”) koje se nalazi u Donjim Andrijevcima na dijelu k.č. 1266 k.o. Donji Andrijevci u svrhu postavljanja zabavne radnje – luna parka za vrijeme održavanja seoskog kirvaja u Donjim Andrijevcima.
2.Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 10.000,00 kuna za vrijeme održavanja jednog seoskog kirvaja. Ugovor o zakupu zemljišta zaključuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
3.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Tekst natječaja za zakup javne površine 

2. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 13. srpnja 2017. s početkom u 20 sati

2. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Kuduz sazvao je 2. sjednicu koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

13. srpnja (četvrtak) 2017. u 20 sati 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D N E V N I     R E D

- Usvajanje zapisnika sa 1.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Informacija o realiziranim projektima za 2013. – 2017. i plan projekata za 2017. -2021.
3. a) Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
    b) Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za šport
    c) Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za kulturno – društvene djelatnosti
    d) Prijedlog Rješenja o izboru Gospodarsko - socijalnog vijeća
4. Prijedlog Odluke o pristupanju u članstvo Udruge općina
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.
6. Prijedlog dopisa prema Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije
7. Razno

Isprika vijećnicima: 

Ispričavamo se vijećnicima što je u pisanom pozivu za sjednicu pogrešno upisan mjesec održavanja sjednice "travanj" umjesto mjesec "srpanj".   

 

 

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com