Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Obavijest političkim strankama i biračima

Obavještavamo Vas da je Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci dana 15. travnja 2014. godine. Odluka je stupila na snagu prvog dana od dana objave na internet stranicama općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr tj. 24. travnja 2014. godine.

Objava Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Objavljujemo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci koju je Općinsko vijeće općine Donji Andirjevci donijelo na 6. sjednici održanoj 15. travnja 2014. godine.

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na službenim internet stranicama općine Donji Andrijevci tj. 24. travnja 2014. godine.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com