Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Poziv na pisano testiranje

Pisano testiranje održati će se 26.3.2018. godine s početkom u 15 sati

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu administrativnog referenta u Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci, objavljuje


POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)


I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja:
1. KATICA MILETĆ
II. Drugih prijava nije bilo.
III. Pisano testiranje, intervju i provjera znanja rada na računalu, održati će se u prostorijama općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava br. 5, Donji Andrijevci, dana 26.3.2018. godine s početkom u 15 sati.

Javni poziv-nerazvrstane ceste

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, može se izvršiti u Općini Donji Andrijevci 23.03.2018.

Javni poziv-nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 2/18) Općina Donji Andrijevci objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Donji Andrijevci, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Donji Andrijevci, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com