Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Javni natječaj za udruge - Dan općine i Dan državnosti

Rok prijave je16.5.2018. do 12 sati

Javni natječaj za udruge - Dan općine i Dan državnosti

Općina Donji Andrijevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku za organiziranje manifestacije za Dan općine i Dan državnosti iz proračuna Općine Donji Andrijevci za 2018. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti projekti koji unaprjeđuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 15.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 16.5.2018. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci http://donjiandrijevci.hr.

7. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 17. travnja 2018. u 19 sati

7. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Kuduz sazvao je 7. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati

17. travnja (utorak) 2018. godine s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

- Usvajanje zapisnika sa 6.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Andrijevci
3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
4. Prijedlog dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za razdoblje 2017. do 2022. godine Mišljenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša BPŽ
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama otpada za 2017. godinu
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2017. godine
12. Prijedlog Odluke o mjestima na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica na području općine Donji Andrijevci
13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2017. godinu
14. Plan razvoja sustava civilne zaštite općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
15. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci za 2017. godinu DVD-PR-RAS-NPF  i BIL-NPF za 2017, DVD - laički prikaz prihoda i rashoda za 2017                                                                                                  17. Razno

 

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com