Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Daruj krv. Spasi život.

Akcija se provodi u srijedu, 14.02.2018. od 12 do 14 sati.

Daruj krv. Spasi život.

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod i Općinsko društvo Crvenog križa Donji Andrijevci organiziraju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama općine Donji Andrijevci

u srijedu, 14.02.2018. od 12 do 14 sati.

Pozivamo žitelje općine Donji Andriijevci, koji su dobrog zdravlja, starosti između 18 i 65 godina, da se uključe u ovu akciju.
DARUJTE KRV, SPASITE ŽIVOT
Darivanjem krvi:
- spašavate ljudske živote
- kontrolirate svoje zdravlje
- primate priznanja Hrvatskog Crvenog križa
- za 35 darivanja muškarci i 25 darivanja žene, oslobođeni su plaćanja participacije za zdravstvenu zaštitu.

 

Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima

Mjesečni iznos sufinanciranja iznosi 500,00 kn po djetetu

Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima

Proračunom općine Donji Andrijevci za 2018. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima.
Pravo na sufinanciranje stječe se pod sljedećim uvjetima, koji moraju biti ispunjeni kumulativno:
a) dijete mora imati prebivalište na području Općine Donji Andrijevci,
b) oba roditelja, skrbnika ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području Općine Donji Andrijevci najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje,
c) ukupni dohodak ostvaren po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 2.250,00 kn.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani Odlukom.

Obrazac zahtjeva

Odluka o sufinanciranju

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com