Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Javni poziv-nerazvrstane ceste

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, može se izvršiti u Općini Donji Andrijevci 23.03.2018.

Javni poziv-nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 2/18) Općina Donji Andrijevci objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Donji Andrijevci, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Donji Andrijevci, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Odluka o odobrenim sredstvima

Odobrena sredstva za rad 16 udruga u iznosu od 316.500kn za 2018.

Odluka o odobrenim sredstvima

Na temelju članka 29. i 30. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br. 6/16), općinski načelnik donio je 12.3.2018. godine Odluku o odobrenim sredstvima prijavljenih programa/projekata/manifestacija udruga za 2018. godinu.

Navedenom odlukom odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 316.500,00 kn za programe/projekte/manifestacije udruga koji su od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Donji Andrijevci.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com