Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Javni poziv roditeljima

Jednokratne novčane pomoći roditeljima djece s teškoćama u razvoju

Javni poziv roditeljima

Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratnih novčanih pomoći roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju. Jednokratna novčana pomoć odobrava se roditelju (skrbniku) djeteta sa teškoćama u razvoju radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i podrške pojedincu i obitelji u svrhu unaprjeđenja kvalitete života. Pravo na pomoć iz članka 1. imaju djeca s teškoćama u razvoju do 21. godine života koja imaju prebivalište na području općine Donji Andrijevci.
Djecom s teškoćama smatraju se:
• djeca s oštećenjem vida
• djeca s oštećenjem sluha
• djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije
• djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom
• djeca s poremećajima u ponašanju
• djeca s motoričkim oštećenjima
• djeca sniženih intelektualnih sposobnosti
• djeca s autizmom
• djeca s višestrukim teškoćama
• djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (dijabetes, celijakija, epilepsija i slično).

Pomoć se dodjeljuje u iznosu od 3.000,00 kuna po djetetu.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine za određenu namjenu, a najkasnije do 19. prosinca tekuće godine.
Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Obrazac zahtjeva za jednokratnu pomoć

Odluka

Javni poziv

 

Asfaltirana Dalmatinska ulica

Završena izgradnja kolnika i oborinske odvodnje

Asfaltirana Dalmatinska ulica

U subotu, 17. rujna 2018. godine, asfaltiranjem Dalmatinske ulice u Donjim Andrijevcima završena je izgradnja kolnika i oborinske odvodnje. Podsjetimo, vrijednost ugovorenih radova za ovaj projekt iznosi 914.880,69 kn s PDV-om a radove izvodi tvrtka Radnik d.o.o. iz Velike Kopanice. Ugovor o financiranju je u vezi s programom koji se financira iz fondova Europske unije – Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Sukladno ugovoru o financiranju Mjera O7 potpora Europske unije iznosi 690.071,49kn a razlika od 224.809,20 kn sufinancirana je sredstvima proračuna općine Donji Andrijevci za 2018. godinu.