Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

2. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 13. srpnja 2017. s početkom u 20 sati

2. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Kuduz sazvao je 2. sjednicu koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

13. srpnja (četvrtak) 2017. u 20 sati 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D N E V N I     R E D

- Usvajanje zapisnika sa 1.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Informacija o realiziranim projektima za 2013. – 2017. i plan projekata za 2017. -2021.
3. a) Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
    b) Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za šport
    c) Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za kulturno – društvene djelatnosti
    d) Prijedlog Rješenja o izboru Gospodarsko - socijalnog vijeća
4. Prijedlog Odluke o pristupanju u članstvo Udruge općina
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.
6. Prijedlog dopisa prema Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije
7. Razno

Isprika vijećnicima: 

Ispričavamo se vijećnicima što je u pisanom pozivu za sjednicu pogrešno upisan mjesec održavanja sjednice "travanj" umjesto mjesec "srpanj".   

 

 

Dopuna upute

Dopuna upute za provedbu Naputka ministra poljoprivrede

Dopuna upute

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u zahtjevu navesti:
- katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
- OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu, dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom
korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju, priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje
potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

 

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com