Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Natječaj za zakup

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 27.7.2017. godine do 15 sati.

Natječaj za zakup

Na temelju Zaključka načelnika općine Donji Andrijevci od 17. srpnja 2017. godine, Općina Donji Andrijevci raspisuje javni natječaj za zakup zemljišta

1.Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup cca 1.000 m2 zemljišta (na lokaciji “Svržnica”) koje se nalazi u Donjim Andrijevcima na dijelu k.č. 1266 k.o. Donji Andrijevci u svrhu postavljanja zabavne radnje – luna parka za vrijeme održavanja seoskog kirvaja u Donjim Andrijevcima.
2.Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 10.000,00 kuna za vrijeme održavanja jednog seoskog kirvaja. Ugovor o zakupu zemljišta zaključuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
3.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Tekst natječaja za zakup javne površine 

Porez na nekretnine

Prijava podatka o nekretninama za utvrđivanje poreza je 31.10.2017.

Porez na nekretnine

Dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com