Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Odluka o dodjeli prostora

Odluka o dodjeli prostora

Dana 24.10.2017. godine Općina Donji Andrijevci raspisala je natječaj za dodjelu nefinancijske pomoći organizacijama civilnog društva. Cilj natječaja je dodijeliti prostor na korištenje (staro vatrogasno spremište), na rok od 10 godina, organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Donji Andrijevci. Na natječaj su pristigle tri prijave i sve tri prijave su odobrene,te je općinski načelnik Tomislav Marijanović donio odluku o dodjeli prostora Općine Donji Andrijevci na korištenje organizacijama civilnog društva za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro.

Sa svim udrugama kojima su dodijeljene prostorije Općina će potpisati ugovor o korištenju prostorija najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli na korištenje prostorija omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju ili dodijeljenoj prostoriji. Prigovori se podnose u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik. Ukoliko se prigovor prihvati, provodi se ponovna procjena, u protivnom odluka načelnika je konačna.

Odluka o dodjeli prostora

 

 

5.. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 15.12.2017. s početkom u 18 sati

5.. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Kuduz sazvao je 5. sjednicu koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 15. prosinca (petak) 2017. godine s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

- Usvajanje zapisnika sa 3. i 4.
sjednice Općinskog vijeća

 

1. Aktualni sat
2. a) Izvješće o početku mirovanja mandata vijećnika Ante Aračića i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Ivana Tipurića
  b) Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
    c) Prisega vijećnika
3. a) Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
    b) Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
    c) Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Mandatnog povjerenstva
    d) Rješenje o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
 4. Prijedlog za imenovanje doktora medicine koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Donji Andrijevci
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu općine Donji Andrijevci za 2017. godinu
Opći dio
- Posebni dio
6. Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2017. godinu 
7. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o proračunu općine Donji Andrijevci za 2018. godinu   
 - Opći dio  
Posebni dio
Projekcija 
Funkcijska klasifikacija
Plan razvojnih programa   
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu 
12. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava redovitih studenata za jednokratnu novčanu pomoć općine Donji Andrijevci za akademsku godinu 2017/2018
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima 
14. Razno

 

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com