Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

4. sjednica Stožera zaštite i spašavanja

U ponedjeljak, 28. siječnja, održana je 4. sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje općine Donji Andrijevci. Osim članova Stožera sjednici su prisustvovali načelnik općine Ivan Musa i predsjednici mjesnih odobora s područja općine. Predstavnici tvrtke In konzalting iz Slavonskog Broda prezentirali su nazočnima nacrt Plana zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite za područje općine Donji Andirjevci. Nakon kraće rasprave, donesen je zaključak da se utvrđuju nacrti ova dva dokumenta te da se isti upućuju na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci.

"Runolistu" petogodišnja koncesija

Načelnik općine Donji Andrijevci Ivan Musa u ime davatelja koncesije i direktor tvrtke „Runolist“ d.o.o. Vrpolje Josip Abramović (koncesionar) potpisali su petogodišnji ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Donji Andrijevci. Podsjetimo, općina Donji Andrijevci objavila je u kolovozu 2012. obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje navedene komunalne djelatnosti na koju su pristigle ponude tri ponuditelja. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijelo je Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci još u listopadu ali je cjelokupni postupak davanja koncesije zaustavljen žalbom koju je državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) izjavio jedan od ponuditelja. Javnom objavom rješenja DKOM-a od 9.1.2013. kojim je odbijena žalba žalitelja, odluka o odabiru je postala izvršna te su stvorene pravne pretpostavke za zaključenje ugovora o koncesiji s tvrtkom „Runolist“.