Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Usvojen proračun za 2013.

Usvojen proračun za 2013.

Na 30. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca usvojen je proračun općine Donji Andrijevci za 2013. godinu kojim su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 3.997.000,00 na. Najznačajniji planirani prihodi su porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (1.744.000,00 kn), prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta (300.000,00 kn) kao i prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 150.000,00 kn. Najznačajniji izdaci predviđeni su za modernizaciju nerazvrstanih cesta (350.000,00kn), izgradnju nogostupa (165.000,00kn) kao i izgradnju malonogometnog igrališta u Donjim Andrijevcima u iznosu od 210.000,00 kuna.

Završena I faza Vatrogasnog doma

Završena I faza Vatrogasnog doma

Betoniranjem podne ploče, 24. studenog, u potpunosti je završena I faza izgradnje novog vatrogasnog doma u Posavskoj ulici u Donjim Andrijevcima. Ugovorena vrijednost radova I faze iznosila je 329.023,13 kn a radove je izvodila tvrtka Zuki d.o.o. iz Vinkovaca. Nadzor nad radovima obavljao je Željko Devčić iz tvrtke Ingart d.o.o. Slavonski Brod. Podsjetimo, za ovaj kapitalni projekt, u lipnju 2008. godine, izrađena sva potrebna tehnička dokumentacija, a u rujnu iste godine ishođena potvrda glavnog projekta za što je utrošeno oko 87 tisuća kuna. Kako ne bi istekla valjanost potvrde glavnog projekta, tijekom kolovoza i rujna DVD Donji Andrijevci provelo je postupak javne nabave za izgradnju I faze novog vatrogasnog doma (temelji i podna ploča).